Recovery og Empowerment

Vi står midt i et paradigmeskifte fra kronicitet til recovery. Det er ikke nyt for os længere,
men hvad dækker ord som recovery og empowerment egentlig over?

Hvad betyder det for vores område og praksis, at vi nu ved at psykisk sygdom ikke er kronisk og at recovery rent faktisk er mulig? Hvad skal der til for at komme sig?


For at få svar på dette er vi nødt til at spørge de mennesker som det hele handler om.
På denne workshop vil vi derfor både dykke ned i den forskning der er på området, lytte til
nogle ”indefra-perspektiver” i form af fortællinger om recovery og invitere til samrefleksion
omkring, hvordan vi kan blive bedre til at fremme en recoveryorienteret tilgang både i
arbejdet med os selv og andre.


Kurset henvender sig både til medarbejdere, til pårørende og til mennesker som selv står
midt i en recoveryproces.

 

TID & STED
Ugedag: Tirsdag
Dato: 6/9
Tidsrum: 16:30-21:00
Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde