Kroppen som ressource

På dette kursus arbejder vi på at styrke forbindelsen mellem kroppen og psyken, så vi bliver
bedre til at læse kroppens signaler og mærke hvordan vores følelser og tanker påvirker
vores krop og bliver påvirket af vores krop.


Kroppen har sit helt tydelige sprog. Den husker alt vi oplever, og den fortæller os det hele
igen - på et eller andet tidspunkt. Nogle gange hvisker vores den, andre gange taler den
højt, og indimellem skriger den!


Kroppen siger fra og kan reagere med fysiske symptomer, hvis vi er stressede, angste eller
oplever andre psykiske belastninger. Det er kroppen der fortæller os, at noget er galt og
kræver vores opmærksomhed – men alt for sjældent reagerer vi på signalerne.


På dette kursus vil vi arbejde på at skabe eller styrke kontakten til det hele, der er os. Ved
at blive bedre til at forstå sammenhængen kan vi få det langt bedre både fysisk og mentalt.

Ved bevidst at arbejde med kroppens sansning, bevægelser, bindevæv og åndedræt, vil vi
skabe kontakten til os selv og vores krop og derved opleve hvordan øvelser og træning kan
afhjælpe både de fysiske og mentale belastninger.

 

TID & STED
Ugedag: Tirsdag
Datoer: 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11
Tidsrum: 10:00-13:00
Sted: Lo Specchio teatret, Eriksvej 40, 4000 Roskilde