Krop og Sind i bevægelse

Vores krop og psyke hænger uløseligt sammen, og påvirker hinanden gensidigt. Kroppen
husker og kan være vejviser for hvordan du har det. Blandt andet derfor kan kroppen være en
kæmpe ressource for din recoveryproces, hvis du lærer at bruge den og lytte til den.


På dette kursus vil vi arbejde med at styrke kropsbevidstheden og (gen)opdage de ressourcer
der ligger i vores krop, så vi kan bruge den aktivt i vores hverdag og recoveryproces.
Herudover vil vi arbejde med temaer som bevægelsesglæde og motivation.


Vi udforsker både gennem faglige oplæg, refleksionsøvelser, vores erfaringer og guidede
fysiske øvelser.

 

TID & STED
Ugedag: Onsdag
Datoer: 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2
Tidsrum: 11:00-13:30
Sted: Rytmehal 2, Idrættens Hus, Kildegården