Krop og selvforståelse

På dette kursus vil vi arbejde med at koble de narrative teknikker vi kender fra livshistoriefortælling og eksternaliserende samtale og de kropslige tilgange vi kender
fra yoga, dans og drama.


Vores kroppe rummer en masse fortællinger om os, både hvad vi har med os, hvad
vi har båret på, men også ideer om hvem vi er og hvad vi kan. Problemer såvel som
ressourcer er kropsligt indlejret, så når vi vil arbejde med at frigøre vores sind fra
dominerende og fastlåste fortællinger, så må vi have kroppen med.


Vi vil arbejde med at kropsliggøre problemer, følelser, styrker og ideer og finde veje
til at bevæge os ud af fastlåsthed mod en selvforståelse i bevægelse, så vi kan få øje
på alle vores udviklingsmuligheder.

 

TID & STED
Ugedag: Tirsdag
Datoer: 3/5, 10/5, 17/5, 24/5
Tidsrum: 10:30-13:00
Sted: Orangeriet, Byens Hus