DEN RELATIONELLE SCENE

På dette kursus vil vi arbejde med relationelle færdigheder ved hjælp af drama og øvelser
med krop og stemme. Sammen vil vi skabe et trygt og virkelighedsnært rum, hvor vi
afprøver veje til at:


• Være nærværende, det at kunne spejle og fornemme andre
• Præsentationsteknik og samtaleteknik
• Bryde undertrykkelse og mentale barrierer
• Stå stærkt i os selv, sige ja og nej


På kurset er det en god ide at have tøj på som I kan bevæge jer frit i. Kurset henvender sig
både til pårørende, mennesker med psykiske vanskeligheder og medarbejdere.

 

TID & STED
Ugedag: Onsdag
Datoer: 24/8, 28/9, 9/11, 14/12
Tidsrum: 11:00-14:30
Sted: Lo Specchio, Eriksvej 40, 4000 Roskilde