Narrative samtaler

Sproget er ikke uskyldigt. Ord skaber. De fleste af os har fået ord med på vejen lige
fra vi var børn og op igennem livet, som har berettet om hvem vi er.

Det kan være ord som f. eks. dum, klog, stærk, sårbar, glad, intrigant, vild, doven, flittig og andre ord, som vi definerer os selv igennem og som derfor får betydning for hvad vi selv tror vi kan og ikke kan. Det kan også være en diagnose som fortæller en historie om færre
handlemuligheder eller mindre positive fremtidsperspektiver.


Disse fortællinger kan være dominerende og medvirke til at fastlåse os i bestemte roller
og mønstre, som er destruktive eller uhensigtsmæssige for os. I en recoveryproces kan det
derfor være vigtigt at udfordre de dominerende fortællinger og få øje på alternative og mere
ressourcefulde historier om hvem vi også er, og hvad vi gerne vil udvikle os i retningen af.


På dette kursus vil vi arbejde aktivt med denne transformerende proces. Vi vil lære nogle
narrative teknikker og samtaleguides som vi vil afprøve i rummet sammen. Teknikkerne
kan bruges til at udvikle og styrke en positiv selvforståelse hos dig selv og andre.


Kurset henvender sig både til pårørende, mennesker med psykiske vanskeligheder og
medarbejdere.

 

 TID OG STED:

Ugedag: Onsdag 

Datoer: 5/19, 12/10, 26/10, 2/11

Tidsrum: 11-13:30

Sted: Pulsen, Makers Corner, Musicon, Penselstrøget 66, 4000 Roskilde