SPOR 2: Identitet og Relationer

På dette kursusspor har vi fokus på forholdet til os selv
og andre mennesker.


Mens nogle af kurserne handler om hvordan vi indgår
positivt i relation til mennesker der er vigtige i vores
liv, handler andre kurser om hvordan vi takler vores
indre konflikter, og om fortællingen om hvem vi er.


Kurserne henvender sig både til pårørende, til mennesker
med psykiske vanskeligheder og til medarbejdere.