SPOR 3: Det relationelle rum

Alle mennesker har en længsel efter at høre hjemme i et fællesskab. Relationer er en af de vigtigste beskyttelsesfaktorer imod længerevarende psykisk krise.


Derfor rammes vi hårdt, når vi enten mister, eller i længere perioder ikke får vedligeholdt vores venskaber, forholdet til en partner eller til familien. Derudover kan det være svært
at være på den anden side, være pårørende og agere netværk, når mennesker tæt på rammes psykisk.


I det relationelle rum vil vi arbejde med relationer på mange niveauer lige fra oplæg om psykologi, til samfleksion, walk and talk og øvelser på gulvet.


Kurserne i dette spor ligger onsdag i tidsrummet 13:00-15:15. Der er en rød tråd i mellem kurserne, hvorfor det vil give god mening at tage dem i forlængelse af
hinanden, men man er også velkommen til blot at melde sig på et enkelt kursus.

Kurserne ligger ude i Lo-Speccio Teatret samme dag som Krop og Sind i bevægelse ligger om formiddagen, og de  er en god sammenhæng i mellem temaerne, så det kan
give god mening at deltage i begge kurser, men man kan også sagtens tage kurserne uafhængigt af hinanden.

Kurserne henvender sig både til pårørende, til mennesker med psykiske vanskeligheder og til medarbejdere.