Følelser, kontrol og balance

Har du udfordringer med at være i og håndtere svære følelser, og har du svært ved, at
acceptere tingene som de er? Oplever du at være i ubalance? Måske har du en diagnose som
f.eks. spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse eller anden psykisk udfordring?


Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, så er dette gruppeforløb måske noget for dig!
Når vi har svært ved at være i og håndtere svære følelser, kan vi udvikle forskellige strategier,
som er mere eller mindre hensigtsmæssige for os. Disse overlevelsesstrategier, kan måske på
kort sigt skabe en form for lindring, men på lang sigt kan de invalidere vores liv og forhindre
os i at leve et liv med udvikling og livskvalitet. Dette gruppeforløb tilbyder en mulighed for
at skabe alternative strategier. Sammen skaber vi et fordybelsesrum, hvor vi – som i et
laboratorium – arbejder med det, der er.


Gruppeforløbet tager udgangspunkt i principperne i Dialektisk adfærdsterapi (DAT). Vi skal
arbejde med at udvikle færdigheder til at håndtere svære følelser og finde en balance imellem forandring og accept.


I gruppeforløbet skal vi arbejde på at udvikle følgende færdigheder:
• Opmærksomhed-/mindfulness-færdigheder
• Relationsfærdigheder
• Følelsesregulerings-færdigheder
• Krise – og Hold-ud – færdigheder

Gruppeforløbet afholdes onsdage i tidsrummet 16.00-19.00 i ulige uger og 10.00-13.00 i
lige uger. Det er muligt at tilmelde sig et forløb, hvor man kommer hver uge, eller et forløb
hvor man kommer hver anden uge. Det aftales med facilitatorerne, hvordan man ønsker at
tilrettelægge sit forløb.


Gruppen er åben for både unge og voksne, og der er løbende optag.

 

TID & STED
Ugedag: Onsdag
Datoer: Første gang 2. September 2020
Tidspunkt: 16.00-19.00 i ulige uger 10.00-13.00 i lige uger
Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde
Facilitator: Pernille Krummes og Nanna Møller