SPOR 1 -RECOVERY OG UDVIKLING

 

Dette kursusspor handler om selve recovery-processen og arbejdet med os selv. Her arbejdes med udgangspunkt i forskellige tilgange og hvert kursusforløb rummer forskelligartede redskaber til at arbejde med recovery-processen.


Kurserne henvender sig til pårørende, mennesker med
psykiske vanskeligheder eller medarbejdere.