SPOR 1 -RECOVERY OG UDVIKLING


Dette kursusspor handler om selve recovery-processen og arbejdet med os selv. Her arbejdes med udgangs­punkt i forskellige tilgange og hvert kursusforløb rummer forskelligartede redskaber til at arbejde med recovery-processen.

Kurserne henvender sig til pårørende, mennesker med psykiske vanskeligheder eller medarbejdere.

 

Klik under de enkelte kurser for at se nærmere:

 

Recovery for Alle 

https://www.recoveryskolen-i-gro.dk/419829283

 

Mine mål og drømme

https://www.recoveryskolen-i-gro.dk/422412005

 

Følelser, kontrol og balance

https://www.recoveryskolen-i-gro.dk/419828609