SPOR 1 - Selvet, identiteten og fortællingerne


 

Dette spor handler om selvet, udviklingen af identitet,
selvværd og historien om os selv. Vi starter ved vores
egne fortællinger om udvikling og vendepunkter.
Den narrative tilgang som danner grobund for arbejdet
med vores identitet og selvforståelse. Herfra arbejder
vi videre med vores selvværd igennem kropsligt at
forankre og manifestere positive fortællinger igennem
tankefeltterapi.


Kurserne i dette spor ligger mandage i tidsrummet
12-14:30. Hvert kursus løber over 7 gange. Der er en
rød tråd i mellem kurserne, og det vil give god mening
at tage dem i en sammenhæng, men man er også
velkommen til blot at melde sig på et enkelt kursus
eller to.


Kurserne henvender sig både til pårørende, til mennesker
med psykiske vanskeligheder og til medarbejdere.