SPOR 1 - Min identitet

Dette spor handler om selvet, udviklingen af identitet, selvværd og historien om os selv. Vi starter ved vores egen livshistorie og den narrative tilgang, som danner grobund for arbejdet med vores identitet og selvforståelse. Herfra arbejder vi videre med vores selvværd igennem kropsligt at forankre og manifestere positive fortællinger igennem tankefeltterapi. I løbet af det sidste kursus tager vi igen fat om fortællingerne med henblik på at arbejde med at skabe et kreativt produkt.

Kurserne i dette spor ligger mandage i tidsrummet 11.30 -14. Hvert kursus løber over 4 gange. Der er en rød tråd i mellem kurserne, og det vil give god mening at tage dem i en sammenhæng, men man er også velkommen til blot at melde sig på et enkelt kursus eller to.

Kurserne henvender sig både til pårørende, til mennesker med psykiske vanskeligheder og til medarbejdere.

 

Du kan læse mere om de enkelte kursusforløb hvis du klikker på fanebladene for de enkelte kurser under dette spor.

 

Min identitet

 

Kursusforløb

Livshistoriefortælling

 

 4 gange

Mandag

11.30-14

Opstart: 10. August

Kursusforløb

Identitet og selvforståelse

 4 gange

Mandag

11.30-14

Opstart: 14. September

 

Kursusforløb

Styrk dit selvværd

 4 gange

Mandag

11.30-14

Opstart:19. Oktober

 

Kursusforløb

Kreativ fortælling

 4 gange

Mandag

11.30-14

Opstart: 23. November