Pårørende workshops

Efteråret byder på 2 workshops hvor recoveryskolen retter blikket mod de pårørende.

Hvordan rammes vi når vores nærmeste har psykiske vanskeligheder og hvad
har vi som pårørende brug for?

På trods af vores fokus på de pårørendes stemme på disse 2 workshops, så henvender vi os lige så meget til medarbejdere, mennesker som selv kæmper med psykiske vanskeligheder og andre som har interesse i at blive bedre til at forstå, støtte og være der for de mennesker som på mange måder udgør den største ressource for mennesker i psykisk krise. Nemlig de pårørende.

Nanna og Kristina som faciliterer disse 2 workshops har begge mange forskellige erfaringer med at være pårørende, og kender til temaer som bringes i spil.

Erfaringerne tages med ind i disse 2 workshops som både rummer faglige oplæg, erfaringsudveksling og reflekterende team.

 

Læg videre om workshops gennem at klikke ind under titlerne:

 

Når Krise bliver hverdag

https://www.recoveryskolen-i-gro.dk/425633110

 

Når misbruget har magten

 

https://www.recoveryskolen-i-gro.dk/434337739