Pårørende workshops

Foråret byder på 3 workshops hvor recoveryskolen retter blikket mod de pårørende.

Hvordan rammes vi når vores nærmeste har psykiske vanskeligheder og hvad
har vi som pårørende brug for?

På trods af vores fokus på de pårørendes stemme på disse 3 workshops, så henvender vi os lige så meget til medarbejdere, mennesker som selv kæmper med psykiske vanskeligheder og andre som har interesse i at blive bedre til at forstå, støtte og være der for de mennesker som på mange måder udgør den største ressource for mennesker i psykisk krise. Nemlig de pårørende.

Nanna og Kristina som faciliterer disse 3 workshops har begge mange forskellige erfaringer med at være pårørende, og kender til temaer som bringes i spil.

Erfaringerne tages med ind i disse tre workshops som både rummer faglige oplæg, erfaringsudveksling og reflekterende team.

 

Læg videre om workshops:

Når Krise bliver hverdag

Når vi rammes af selvmord

Når misbruget har magten