SPOR 4 - Recovery og Udvikling

Dette kursusspor handler om selve recovery-processen og arbejdet med os selv. Her arbejdes med udgangspunkt i forskellige tilgange og hvert kursusforløb rummer forskelligartede redskaber til at arbejde med recovery-processen.

Kurserne varierer i antal kursusgange. Der er en rød tråd imellem kurserne. Derfor vil det give god mening at tage flevre og evt. tage dem i forlængelse af hinanden. Man er dog også velkommen til blot at melde sig på et enkelt.


Kurserne henvender sig til pårørende, mennesker med psykiske vanskeligheder eller medarbejdere.