KURSUSKATALOGET ER KOMMET

11-Maj-2020

Hjemmesiden er opdateret med kurserne for Efterår/Vinter 2020

Læs her på hjemmesiden om de forskellige kurser og spor.

SELVET, IDENTITET OG FORTÆLLING

Alle mennesker har en længsel efter at høre hjemme i et fællesskab. Relationer er en af de vigtigste beskyttelsesfaktorer imod længerevarende psykisk krise. Dette kursusspor handler om relationer.

KROP, NATUR OG ÆSTETIK

På kurserne i dette spor vil vi gerne invitere jer ud af hovedet og ned i kroppen, ind i naturen, musikken, skuespillet, maleriet.

DET RELATIONELLE RUM

Alle mennesker har en længsel efter at høre hjemme i et fællesskab. Relationer er en af de vigtigste beskyttelses- faktorer imod længerevarende psykisk krise. Derfor rammes vi hårdt, når vi enten mister, eller i længere

RECOVERY OG UDVIKLING

Dette kursusspor handler om forbindelsen imellem vores følelser, krop og sind. Kurserne tager afsæt i forskellige metoder til at øge bevidstheden om, hvordan vores tænkning og følelser påvirker vores sind og krop.

PÅRØRENDE WORKSHOPS

Foråret byder på 3 workshops hvor recoveryskolen retter blikket mod de pårørende. Hvordan rammes vi når vores nærmeste har psykiske vanskeligheder og hvad har vi som pårørende brug for?

En lille film om Recoveryskolen i GRO (tidligere ARK)