I dette kursus kommer vi til, at undersøge hvordan kreative og kunstneriske processer
kan være med til at støtte op omkring at bearbejde indtryk og frit at kunne udtrykke sig
selv. Igennem kurset vil der blive introduceret til forskellige tematikker, som bearbejdes
gennem kunstneriske øvelser, så som at kunne være til stede med det der er. Der vil både
være plads til erfaringsdeling og fordybelse i den kreative proces. I mødet med kunsten
kan man få lov til at lege med muligheder, forbinde sig med indre og ydre stemninger og
billeder, og måske opleve sig selv og omverdenen på en ny måde.
For at deltage behøves der ikke nogen kunstnerisk erfaring, kun lysten til at dykke ned i
den kunstneriske proces.
KUNST OG RECOVERY

TID & STED: hold øje med hjemmesiden og facebook