SPOR 2 - Krop, natur og æstetik

På kurserne i dette spor vil vi gerne invitere jer ud af
hovedet og ned i kroppen, ind i naturen, musikken,
skuespillet, maleriet.


Vi vil undersøge forbindelsen mellem vores psyke og det
flow, vi som mennesker kan opleve, når vi beskæftiger
os med kropslige øvelser, dans, musik, drama, billedkunst
og naturen.


Kurserne tager afsæt i forskellige metoder til at øge bevidstheden om, hvordan vores tænkning og følelser, påvirker vores bevægelse og væren, og på kurserne arbejder vi med at få afløb for følelser og oplevelser og finde veje til at udvikle os i naturens eller æstetikkens rum.

Derudover har vi fokus på hvordan det at være forbundet med hinanden, med naturen, musikken eller kunst kan være en resource i en recovery proces.


Kurserne i dette spor ligger spredt på forskellige ugedage og i forskellige lokaler rundt om i Roskilde. Kig under de forskellige kursusbeskrivelser for at se hvor det enkelte
kursus ligger.

Kurserne henvender sig både til pårørende, til mennesker med psykiske vanskeligheder og til medarbejdere.