SPOR 3 - Krop, natur og æstetik

På kurserne i dette spor vil vi gerne invitere jer ud af hovedet og ned i kroppen, ud i naturen og ind musikken.

Vi vil, praktisk og teoretisk, undersøge forbindelsen mellem vores psyke og krop. Vi vil afprøve og dykke ned i dans, yoga, åndedrætsteknikker, lyd, kropslige udtryk og væren i naturen.

Kurserne henvender sig både til pårørende, til mennesker med psykiske vanskeligheder og til medarbejdere.