Sorg, Krise og Recovery

De fleste af os går ikke igennem livet, uden at opleve sorg og krise. Vi kan komme i
sorg over at miste en nær familiemedlem eller en ven, ægtefælle eller et barn.
Vi kan opleve belastningsreaktioner hvis vi udsættes for svære ting i gennem livet,
kritiske hændelser og belastninger.


Når man bliver udsat for en kritisk hændelse som død, sygdom eller skilsmisse, katastrofe
eller overfald, kan man komme til at lide under en belastningsreaktion også kaldet en
krisesituation.


Kursus vil omhandle:'


• Sorgreaktioner de 4 faser
• Belastningsreaktioner/krisereaktioner
• Reaktioner i sorg og krise
• Hvordan kommer vi videre i livet
• Forandring, omstilling til ny virkelighed.


Vi vil skabe rum for dialog og erfaringsudveksling om tab, sorg, krise og om strategier
til at komme hele igennem dem.

 

TID & STED
Ugedag: Fredag
Datoer: 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 og 25/6
Tidsrum: 11:00-13:30
Sted: Toftebakken 12, 4000 Roskilde