Kursusevaluering

Kære kursist,

Som afslutning på din kursusforløb på Recoveryskolen i GRO vil vi gerne bede dig svare på et elektronisk evalueringsskema. Evalueringen bruges til at kvalitetssikre både indhold og rammer.

Klik på linket nedenfor og du vil blive viderestillet til det elektroniske kursusevalueringsskema:

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8GS45SG9J1C2

 

 

På forhånd mange tak for hjælpen!

Med venlig hilsen,

Recoveryskolen i GRO