Et selvmord efterlader mange mennesker med ar på sjælen utallige spørgsmål og følelser af sorg, skyld, skam, vrede og afmagt. På samme måde udsættes vi for ekstrem belastning
når nogen som står os nær er selvmordstruet, for eksempel taler om selvmord, skader sig selv eller forsøger at begå selvmord.

Der findes ligeså mange måder at reagere på som der findes mennesker, men de fleste kan genkende det at glemme sig selv ind i at forsøge at fixe, den vi elsker. Det kan også være vi reagerer ved at trække os, fordi det bliver for svært at være i den belastning ikke at kunne gøre noget for den anden.

På samme måde er der et væld af sorgreaktioner, når
vi har mistet et menneske vi elsker, enten ved selvmord eller utrygheden og det kæmpe pres der ligger i, at vi aldrig kan vide, hvad der sker og hvornår den vi elsker pludselig
forsvinder. Det kan føre til tab af mening, og hvis vi ikke får bearbejdet oplevelserne kan
det sågar føre til at vi selv udvikler psykiske vanskeligheder.

På denne workshop vil vi skabe rum for, at vi kan tale om temaet på en fortrolig og ikke
dømmende måde.

Hvordan kan vi stå i sorgen eller belastningen, anerkende smerten uden at fortabe os i den? Kan vi finde en meningsfuld rolle eller måde at forholde os, så vi kan håndtere og komme igennem alle følelserne?


Kører ikke lige nu