Skovens Kraft starter op!!

Der er lige 2 pladser tilbage på holdet som starter op på tirsdag den 19. Maj kl 10.

KURSUSKATALOGET ER KOMMET

11-Maj-2020

Hjemmesiden er opdateret med kurserne for Efterår/Vinter 2020

Læs her på hjemmesiden om de forskellige kurser og spor.

Efterhånden som landet åbner gradvist vil kursuskataloget være at finde i de forskellige afdelinger af Center For Socialpsykiatri, i GRO Åben Rådgivning, på biblioteket og andre steder. Men tag ind til videre et kig her, eller gå ind i fanebladene under "Kursuskatalog 2020" hvis du selv vil printe det ud.

22-April-2020

NYT ONLINE GRUPPEFORLØB: RECOVERY OG FORSTYRRELSE

Danmark står lige nu i en undtagelsestilstand som har betydning for de fleste.

Det er forskelligt, hvordan vi som mennesker reagerer på den type forstyrrelse. Nogen er måske bekymrede eller bange pga. risikoen for smitte af corona. Andre vil måske opleve ensomhed eller rastløshed pga. restriktionerne og de forbud der lige nu er imod det at samles som hidtil.

Står man midt i en recoveryproces vil nogen måske opleve det som en positiv forstyrrelse som rummer nye muligheder for os som mennesker, andre som et benspænd eller noget som i hvert fald inviterer til at vi må gentænke de strategier vi har i arbejdet med vores recovery.

På onlineforløbene vil vi prøve at finde og skabe håb, mening og strategier sammen, så vi kan arbejde med os selv, samtidig med at omstændighederne er, som de er.

Onlineforløbet ligger

Formiddag: Torsdage Kl. 11- 12:30

Tilmelding sker igennem at sende en mail med navn, adresse og telefon nr. til recoveryskolen@roskilde.dk


Kommer mit kursus tilbage?

Ja – De kurser I har meldt jer på kommer tilbage til efteråret, nogle af kurserne måske før. Som en konsekvens af at vi har været nødt til at lukke kurserne ned, har vi besluttet at kursuskataloget efter sommerferien langt hen af vejen kommer til at ligne det vi har nu.

Der kan være enkelte tidspunkter der justeres. Derudover vil der være enkelte justeringer i de enkelte kursers indhold. Men som udgangspunkt vil du kunne melde dig til samme kursus igen. De kursister som har været tilmeldt de kurser som er blevet aflyst under nedlukningen har fortrinsret på samme kursus til efteråret. Dvs. hvis du melder dig til senest 1. maj er du garanteret plads på efterårets kursus, fordi du så er meldt til allerede inden kursus kataloget udkommer.

Skulle I have spørgsmål er I velkomne til at kontakte os. Meget gerne via mail.Venlig hilsen Kristina og Flora
Recoveryskolen i GRO

RELATIONER

Alle mennesker har en længsel efter at høre hjemme i et fællesskab. Relationer er en af de vigtigste beskyttelsesfaktorer imod længerevarende psykisk krise. Dette kursusspor handler om relationer.

MIN RECOVERY PROCES

Dette kursusspor handler om selve recovery-processen og arbejdet med os selv. Her arbejdes med udgangspunkt i forskellige tilgange og hvert kursusforløb rummer forskelligartede redskaber til at arbejde med recovery.

MIN IDENTITET

Dette kursusspor handler om selvet, udviklingen af identitet, selvværd og historien om os selv. Vi starter ved vores egen livshistorie og den narrative tilgang, som danner grobund for arbejdet med vores identitet og selvforståelse.

SIND OG KROPSLIGHED

Dette kursusspor handler om forbindelsen imellem vores følelser, krop og sind. Kurserne tager afsæt i forskellige metoder til at øge bevidstheden om, hvordan vores tænkning og følelser påvirker vores sind og krop.

GRUPPEFORLØB FØLELSER, KONTROL OG BALANCE

Gruppeforløbet tager udgangspunkt i princippernei Dialektisk adfærdsterapi (DAT). Vi skal arbejde med at udvikle færdigheder til at håndtere svære følelser og finde en balance imellem forandring og accept.

En lille film om Recoveryskolen i GRO (tidligere ARK)