KURSUSKATALOGET ER KOMMET

11-Maj-2020

Hjemmesiden er opdateret med kurserne for Efterår/Vinter 2020

Læs her på hjemmesiden om de forskellige kurser og spor.

RELATIONER

Alle mennesker har en længsel efter at høre hjemme i et fællesskab. Relationer er en af de vigtigste beskyttelsesfaktorer imod længerevarende psykisk krise. Dette kursusspor handler om relationer.

MIN RECOVERY PROCES

Dette kursusspor handler om selve recovery-processen og arbejdet med os selv. Her arbejdes med udgangspunkt i forskellige tilgange og hvert kursusforløb rummer forskelligartede redskaber til at arbejde med recovery.

MIN IDENTITET

Dette kursusspor handler om selvet, udviklingen af identitet, selvværd og historien om os selv. Vi starter ved vores egen livshistorie og den narrative tilgang, som danner grobund for arbejdet med vores identitet og selvforståelse.

SIND OG KROPSLIGHED

Dette kursusspor handler om forbindelsen imellem vores følelser, krop og sind. Kurserne tager afsæt i forskellige metoder til at øge bevidstheden om, hvordan vores tænkning og følelser påvirker vores sind og krop.

GRUPPEFORLØB FØLELSER, KONTROL OG BALANCE

Gruppeforløbet tager udgangspunkt i princippernei Dialektisk adfærdsterapi (DAT). Vi skal arbejde med at udvikle færdigheder til at håndtere svære følelser og finde en balance imellem forandring og accept.

En lille film om Recoveryskolen i GRO (tidligere ARK)