ÅNDEDRÆTSTEKNIK

NYT KURSUS PÅ VEJ . Her kan du lære nogle teknikker som kan mindske og afhjælpe angst og stress. Teknikkerne virker regulerende på følelsesudsving og kan afhjælpe søvnproblemer.

RECOVERY OG UDVIKLING

MIN IDENTITET

KROP NATUR OG MINDFULNESS

DANS, MUSIK OG DRAMA

WORKSHOPS

En lille film om Recoveryskolen i GRO (tidligere ARK)