Recoveryskolen i GRO søger frivillige erfaringseksperter med brugerbaggrund til bidrage med værdifulde erfaringer til uddannelse af fagpersonale.

Vi tilbyder workshops i fortælle-teknik til dem der vil skulle medvirke og bidrage med erfaringer på uddannelsen Roskilde kommune og Professions højskolen Absalon har udviklet en uddannelse i recovery orienteret rehabilitering for medarbejdere i Center for Socialpsykiatri. Uddannelsen har til formål klæde de fagprofessionelle bedre på til at understøtte borgernes recovery. I den forbindelse er Recoveryskolen blevet bedt om at bidrage med at øge fokus på levede erfaringer og samarbejde med de borgere, som det hele handler om. Peer-medarbejdere fra recovery-skolen skal bl.a. selv undervise på uddannelsen og vi har i den forbindelse brug for nogle mennesker som netop har erfaringer med psykiske vanskeligheder og recovery, som kan fortælle om mødet med systemet og de behov man har for støtte igennem ens recovery-proces. Til de personer som vil medvirke, har vi udviklet nogle workshops i fortælling, hvor fokus bliver dels fremføringsteknik og dels det at udvælge en fortælling som rummer, det du ønsker de fagprofessionelle skal vide. Nogle af de temaer vi lægger op til er empowerment, identitet, håb, drømme og mening, men måske har du selv en ide eller fortælling du brænder for at komme ud med som omhandler recovery og støtte fra fagpersoner. Uddannelsesforløbet i recovery orienteret rehabilitering udbydes 8 gange. På undervisningsdag 2 og 3 vil muligt at holde oplæg, men det er ikke sikkert at det vil være de samme der medvirker hver gang. Det vil være muligt at deltage på i alt 2x8 dag. Opgaven er holde et kort oplæg på 10 minutter på baggrund dine egne erfaringer. Efterfølgende vil der være spørgsmål og du vil være inviteret til at deltage resten af dagen, hvor du kan byde ind i de diskussioner og i det gruppearbejde der vil være. Alt er selvfølgelig frivilligt : Undervisningsdag 2: - Tema: Psykisk sårbarhed, selvforståelse og ressourcer - Datoer: 27. april, 4. maj og 5. maj - Tid 9-15 Undervisningsdag 3: - Tema: Samarbejdende kommunikation der fremmer autonomi og trivsel - Datoer 11. maj, 18. maj og 19 maj - Tid 9- 15 De forberedende workshops i GRO. - Datoer: Torsdag den 8 april og torsdag 15.april - Tid: 12-14 - Sted: Toftebakken 12 4000 Roskilde - For tilmelding kontakt Recoveryskolen i GRO på - Tlf: 61246792 eller 61246779 - recoveryskolen@roskilde.dk

21-Januar-2021

DANS MED MODSTANDSKRAFT

Krop og Sind i bevægelse starter op som et udenddørskursus fra onsdag den 27. Januar fra 11-12 - vi danser I dette tidsrum hver onsdag frem til altting åbner op igen. Vi danser ude foran Rockmuseet Ragna Rock på den røde løber og drikker varm kakao sammen bagefter, Vi danser med 2 meters afstand og overholder de restriktioner der er på vores område. Det betyder det er vigtigt du tilmelder dig, hvis du ønsker at være med. Tilmelding: recoveryskolen@roskilde.dk

08-December-2020

Nye Restiktioner

Grundet de nye restriktioner så er der flere af vores kurser som er nødt til at lukke ned. Det drejer sig foreløbigt om kurserne i Byens Hus og Idrættens Hus i Kildegården "Kreativ Fortælling" og "Mentalisering og empati" og "Kroppen i Forandringsprocessen". Det er vigtigt at holde øje på vores hjemmeside og Facebook, fordi her informerer vi løbende om ændringer også hvis der er mere som lukker ned.

KURSUSKATALOGET ER KOMMET

01-December-2020

Hjemmesiden er opdateret med kurserne for Forår/Sommer 2021

Læs her på hjemmesiden om de forskellige kurser og spor.

SELVET, IDENTITET OG FORTÆLLING

KROP, NATUR OG ÆSTETIK

DET RELATIONELLE RUM

RECOVERY OG UDVIKLING

PÅRØRENDE WORKSHOPS

Foråret byder på 3 workshops hvor recoveryskolen retter blikket mod de pårørende. Hvordan rammes vi når vores nærmeste har psykiske vanskeligheder og hvad har vi som pårørende brug for?

En lille film om Recoveryskolen i GRO (tidligere ARK)